top of page

TEAM BUILDINGS HUMAN DESIGN AND HORSE-ASSISTED COACHING

My colleague,  Annemieken Van Reepingen, MD and psychologist, and I have developed an innovative approach to team building called CREDO, blending Human Design expertise with Horse Assisted Coaching. We believe that everyone has untapped talents and potential. By combining these methods, we enhance understanding, communication, and collaboration within teams. Our customized Team Building packages aim to transform organizations by boosting team cohesion, communication, and leadership. Located in Burst, East-Flanders, our serene environment offers an immersive experience. We also offer off-site sessions with our equine partners. With our combined expertise and individual practices, we offer a unique blend of insights. Join us in merging Human Design and Horse Assisted Coaching to unleash your team's full potential.

IMG_1751.jpg

I'm excited to share with you the innovative work my colleague, Annemieken Van Reepingen, MD and psychologist, and I have been passionately engaged in. Together, as a dynamic duo, we are redefining team building experiences through a fusion of Human Design expertise and Horse Assisted Coaching, culminating in our unique concept/formula known as CREDO. At the heart of our approach lies the recognition that every individual possesses innate talents, energies, and potential waiting to be harnessed. By synergizing these methodologies, we unlock new dimensions of understanding, communication, and collaboration within teams. Our tailored Team Building packages, meticulously crafted over years of development and optimization, are designed to catalyze profound transformations within organizations. Whether it's enhancing team cohesion, improving communication dynamics, or fostering leadership qualities, our CREDO methodology empowers teams to reach new heights of performance and synergy. Based in the picturesque surroundings of Burst (East-Flanders) - Belgium, our tranquil location provides an ideal setting for immersive experiences. Alternatively, for those seeking a unique off-site adventure, we offer the option to bring our equine partners to your desired location, enriching the experience with the presence and wisdom of these majestic beings. With extensive experience in our respective fields, both Annemieken and I bring a wealth of expertise to our collaborative endeavors. Beyond our work together, we each maintain thriving private practices, further enriching our insights and approaches. Join us on this journey of transformation and discovery, where Human Design meets Horse Assisted Coaching to unlock the full potential of your teams. Let's embark on a path of growth, synergy, and empowerment together.

Feel free to request a quote and receive more information.

(Nederlandse versie)

Ik ben enthousiast om met u te delen waar mijn collega, Annemieken Van Reepingen, en ik met passie aan hebben gewerkt. Samen, als dynamisch duo, herdefiniëren we teambuildingervaringen door de expertise van Human Design te combineren met Paardondersteunde Coaching. Dit resulteert in ons unieke concept of formule genaamd CREDO. Centraal in onze aanpak staat het besef dat ieder individu aangeboren talenten, energieën en potentieel bezit die benut kunnen worden. Door deze methoden te combineren, ontgrendelen we nieuwe dimensies van begrip, communicatie en samenwerking binnen teams. Onze op maat gemaakte Teambuilding-pakketten, zorgvuldig ontwikkeld en geoptimaliseerd over jaren, zijn ontworpen om diepgaande veranderingen binnen organisaties te bewerkstelligen. Of het nu gaat om het versterken van teamcohesie, het verbeteren van communicatiedynamieken of het bevorderen van leiderschapskwaliteiten, onze CREDO-methode stelt teams in staat om nieuwe prestatieniveaus en synergie te bereiken. Gelegen in de schilderachtige omgeving van Burst (Oost-Vlaanderen), biedt onze rustige locatie een ideale setting voor meeslepende ervaringen. Als alternatief bieden we voor degenen die een uniek avontuur buiten de deur zoeken, de mogelijkheid om onze paardenpartners naar uw gewenste locatie te brengen, waardoor de ervaring wordt verrijkt met de aanwezigheid en wijsheid van deze majestueuze dieren. Met uitgebreide ervaring in onze respectievelijke vakgebieden brengen zowel Annemieken als ik een schat aan expertise mee naar onze gezamenlijke inspanningen. Naast ons gezamenlijke werk onderhouden we beide bloeiende privépraktijken, wat onze inzichten en benaderingen verder verrijkt. Sluit u aan bij ons op deze reis van transformatie en ontdekking, waar Human Design en Paardondersteunde Coaching samenkomen om het volledige potentieel van uw teams te ontsluiten. Laten we samen een pad van groei, synergie en empowerment inslaan.

Voel je vrij om een offerte aan te vragen en ontvang meer informatie.

IMG_1760.jpg
bottom of page